B I O R E S O L

CO. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
www.utcluj.ro
P1. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
www.ubbcluj.ro
P2. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
www.usamvcluj.ro
P3. Institutul de Cercetare pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca
www.icia.ro
P4. Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului Bucureşti
www.icpa.ro
P5. SC MINESA - Inst. de Proiectări şi Cercetări Miniere SA Cluj-Napoca
www.minesa.eu
P6. Chimgrup Suncuius- Eco Engineering Group
www.eeg.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Departamentul IMADD
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732