B I O R E S O L

Proiect PNCDI II - PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Autoritate contractanta: Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1717

Sursa de finanțare: Bugetul de stat

Nr.contract: 91/2014

Perioada de desfăşurare: 2014-2017


                   Titlul proiectului:


TEHNOLOGIE INOVATIVA DE BIOREMEDIERE EX-SITU A SOLURILOR POLUATE CU HIDROCARBURI

"BIORESOL"


                       Director de Proiect:

                        Prof.dr.ing. Valer Micle
                        Tel.: +4-0264 - 401732
                        E-mail: valer.micle@imadd.utcluj.ro

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului si a Materialelor, Deparamentul IMADD
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732