B I O R E S O L

     Prezentarea proiectului

Poluarea solului cu hidrocarburi petroliere si hidrocarburi aromatice/poliaromatice constituie una dintre cele mai evidente si importante probleme de mediu cu care se confrunta Romania.  In tara noastra exista un mare numar de situri puternic poluate cu hidrocarburi. Poluarea cu hidrocarburi s-a produs mai ales ca urmare a activitatilor de extractie, procesare, transport si depozitare. Tehnologia BIORESOL propusa se bazeaza  pe o solutie inovativa de tratare biologica ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi.

Rezultatele estimate aduc importante contributii pentru eliminarea unor factori limitatori in aplicarea procedeului de bioremediere ex-situ: ►alegerea microorganismelor adecvate pentru procesul de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi, in urma selectiei atente si testarii culturilor microbiene;
► monitorizarea si controlul principalilor parametri ai procesului de bioremediere: temperatura si umiditatea solului, concentratia in oxigen, pH-ul, continutul in nutrienti si microorganisme, asigurandu-se conditiile optime pentru desfasurarea procesului de bioremediere.

Tehnologia BIORESOL prezinta urmatoarele avantaje: este  ecologica, se poate relativ usor pune in aplicare si permite realizarea unei decontaminari cu un randament  de depoluare de peste 90%, in conditiile respectarii parametrilor optimi de tratare.

Tehnologia BIORESOL va fi aplicata initial de firmele private, partenere in proiect, iar apoi va fi transferata si altor firme interesate cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Se estimeaza  ca tehnologia BIORESOL sa fie preluata si aplicata de catre un numar cat mai mare de firme din Romania ce au ca obiect de activitate remedierea solurilor poluate cu hidrocarburi. Tehnologia este adaptata pentru cantitati mari de sol de tratat si are potential de piata, atat in tara cat si in strainatate.

In tara, tehnologia propusa are potential de piata, tinand seama de:
►suprafetele mari de terenuri poluate cu hidrocarburi;
►necesitatea remedierii acestora;
►posibilitatile de finantare, mai ales prin atragerea de bani din fonduri europene.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Departamentul IMADD
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732