B I O R E S O L

     

Obiectiv general:

Realizarea tehnologiei inovative IT BIORESOL pe baza solutiei inovative de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi.


Obiective specifice
:

● Elaborarea solutiei inovative de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi;
● Realizarea tehnologiei inovative de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi (model experimental-EM);
● Realizarea tehnologiei inovative IT BIORESOL si implementare la nivel pilot.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Departamentul IMADD
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732